วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ร่วมกับ สมาคมอินเทอร์เน็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดฝึกอบรม


“ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต”

ห้องฝึกไอที 408 เครื่อง
ศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา กม. 26 ถนนบางนา-ตราด
 

 

     Home

     About Us

     Internet in Thailand

     Seminars

     Trainings

     News

     Journals

     Links     Radio and TV

     Periodical Articles

may 30-31, 2014
Grand Postal Building
Thailand

CALL FOR PAPERS

www.inrit2014.com
  
Thailand Internet Association, Srisakdi Charmonman Institute, Siam Technology College.
46 Jarunsanitwong10 Rd., Thapra branch, Bangkok-yai district, Bangkok.10600 Tel. (662) 878-5089 Fax. (662) 878-5012 Email : webmaster